cultures collide

When cultures collide van Richard D. Lewis.

Het is een standaard werk (erg dik) over cultuurkenmerken en hoe deze in botsing (kunnen) komen (ofwel cultures collide ). In de globale wereld die tegenwoordig standaard is moeten we steeds meer werken in cultureel diverse teams. In dit boek wordt met een relatief eenvoudig model drie oriëntaties uitgelegd en vervolgens staat er over elke cultuur wel een uitleg in over de betekenis voor management stijlen en werken. Een must have voor leiders aan diverse teams.