Brein Leiderschap

Brein Leiderschap – toepassen van breinkennis

Op elke werkplek wordt geleerd. Leidinggevenden spelen hierin een belangrijke rol: zij oefenen grote invloed uit op het leren en ontwikkelen van hun medewerkers. Inzicht in het brein & leiderschap is daarom cruciaal.

Wil je als leidinggevende leren sturen, dan is het op zijn minst handig te weten hoe dat leren in zijn werk gaat. Wat gebeurt er in het brein en wat is de invloed van de leidinggevende en de werkplek op datzelfde medewerkersbrein? Dit boek biedt deze inzichten. Het laat zien dat het optreden van leidinggevenden en hun eigen houding ten aanzien van leren (en fouten maken) impact heeft op de ontwikkelingsbereidheid van medewerkers.

Een drieluik

Brein Leiderschap is een drieluik waarin in het eerste deel aan de hand van de ervaringen van een manager wordt getoond hoe leidinggevenden breinkennis toepassen. In het tweede deel wordt de theorie beschreven achter deze toepassingen. Tot slot kan de lezer aan de hand van een los bijgeleverd logboek zijn eigen breinleiderschap toetsen. Net als de hoofdpersoon uit het eerste deel.

Leidinggevenden, managementconsultants, trainers en coaches die willen bijdragen aan leren leren, vinden in dit boek talloze aanknopingspunten voor leidinggeven aan het brein.

Over Ria

Ria van Dinteren is eigenaar van Breinwerk. Tevens is ze auteur van Brein@work (shortlist Managementboek van het jaar 2011) en Brein in training. Judith Droste is programmamanager bij Nyenrode Bussiness Universiteit en oud-redactielid van Leren in organisaties. Beiden zijn auteur van diverse publicaties over het toepassen van breinkennis.