Een mooie vraag behoeft geen antwoord

Afgelopen weken ben ik in de ban van een mooie vraag. In een coachgesprek, tijdens intervisie, training en werkplaatsen ervaar ik het belang van vragen stellen. De aanleiding was een bijeenkomst met een dame die de circulaire vraag inbracht. Daarnaast lag het boek van Liz Wiseman op mijn nachtkastje. Ik realiseerde me weer hoeveel effect een mooie vraag kan hebben. Of je die nu stelt aan je medewerker, collega, partner of buurman.

Criteria

Wat is dat toch, een mooie vraag? Misschien is er wetenschappelijk veel over te zeggen. Maar even met mijn ervaring en gezond verstand voldoet een mooie vraag aan de volgende criteria:

  • Zij is zonder oordeel
  • Zij gaat uit van niet weten en vraagt een onderzoekende houding
  • Het vereist gepeins
  • Zij sluit aan op wat eerder is gezegd
  • En is gericht op de ander en gaat niet over jouw nieuwsgierigheid

Waar sta je voor?

Tijdens een intervisie van een groep leidinggevenden werd een casus ingebracht waarin de leidinggevende vol in de wind stond en van zichzelf vond geen andere keus te hebben dan hierin te handelen. Menigeen zou bij een dergelijke casus doen alsof zijn neus bloedt maar deze dame pakte de handschoen op. De groep stelde vele vragen. De vraag die haar uit het lood bracht en haar sterkte in haar handelen was: Waar sta je voor?

Hoe is dit gelukt?

Voor me zit een coachee die flinke stappen heeft gezet in zijn vraagstukken. Met enige verbazing vertelt hij hoe het hem vergaat. Hij lijkt zelf nog niet helemaal te begrijpen wat deze ommezwaai teweeg heeft gebracht. Ik vraag hem: Hoe is je dit gelukt? Dit vanuit de gedachte dat wanneer je begrijpt hoe iets je gelukt is, het eenvoudiger wordt dit gedrag te herhalen in andere situaties. ‘Ik wist gewoon dat het roer om moest, voor thuis en mijn gezondheid’.

Wat houdt je tegen?

Laatst legde ik een casus voor aan een collega. Ik twijfelde of ik nog steeds toegevoegde waarde bood bij een klant. Ik vroeg me af of ik dit met de klant moest bespreken. Mijn collega stelde de vraag: Wat houdt je tegen? Een mooie spiegelvraag die me deed realiseren dat ik dit gesprek gewoon moest voeren. Het pakte verrassend uit.

Wil je meer mooie vragen? Onder instrumenten (op website gras-ontwikkeling.nl) vind je het resultaat van een pop-up chat waarin collega’s, vakgenoten en vrienden hun mooiste vragen met mij deelden.