Op zoek naar het goede voorbeeld ‘We belonen initiatief’

In 2016 kreeg ik een telefoontje van een docent basisonderwijs. Ze had ooit les van mij gehad in de master leren en innoveren en wilde graag dat ik mijn masterclass ook met haar collega’s zou delen. Nu krijg ik vaak verzoeken om ergens te spreken dus dat was op zich niet zo verwonderlijk. Wat wel bijzonder was, was dat zij aangaf dat dit idee tijdens een studiereis was ontstaan en dat zij net 2 jaar in dienst was. Ze werkte bij een grote scholengemeenschap waar meer dan 60 scholen deel van uitmaakten, VO en basisonderwijs en was met haar idee naar de bestuurder gegaan. ‘Ik bel nog terug over de definitieve invulling’, gaf ze aan. Een verhaal over het goede voorbeeld.

Ze belde terug

Lang hoorde ik niets en eerlijk gezegd was ik het al bijna vergeten. In mijn hoofd (patronen en opvattingen) zou het ook best lang kunnen duren. Zo’n grote organisatie en zij zo’n klein radertje….En toen werd ik gebeld met een uitgewerkt plan. De bestuurder was enthousiast en er kwam ook nog een feest achteraan met een band. Leuk, dacht ik, en vol goede moed ging ik op weg.

Feest

En eerlijk is eerlijk, het was super. Een grote groep collega’s had zich verzameld en de band was al aan het oefenen. Toen ik mijn opdrachtgeefster sprak, gaf ze aan dat haar bestuurder het aanmoedigde als mensen iets wilden organiseren. Iedereen kon initiatief tonen en bijna altijd lukte het om kennis te delen met de collega’s op deze manier.

Goede voorbeeld

En dus stond ik op vrijdagavond te luisteren naar de intro van de bevlogen (jonge) bestuurder die zijn collega bedankte voor het organiseren van deze avond. Inmiddels had ik al een rondleiding van een enthousiaste directeur achter de rug: want dat hij trots was op zijn school was wel duidelijk. Ik hoef vast niet te zeggen dat de bestuurder er ook de hele avond bij was. En dat de band ook deels zijn idee was. Het publiek was jong, gemiddeld 35, veel mannelijke docenten en dat in het basisonderwijs. De school was tweetalig en voor een deel van de docenten was Engels hun moedertaal. De school kende een eigen ontwikkelprogramma voor docenten waar initiatief gewaardeerd werd. Leerlingen werkten met de nieuwste digitale programma’s. Waarom gaat het hier nu goed? Het zou best eens kunnen liggen aan het goede voorbeeld dat gegeven wordt.

Toepassen

Wat zijn de elementen die je in het kader van breinleiderschap kan toepassen. We vatten ze hier samen:

  1. Beloon initiatief van collega’s. Ongeacht leeftijd en ervaring kan iedereen kennis delen met collega’s. Het is de passie van de mensen die maakt dat anderen enthousiast worden.
  2. Blijf als leidinggevende het goede voorbeeld geven en neem deel aan activiteiten die georganiseerd worden door de collega’s. Daarmee wordt de toon gezet.
  3. Daag uit in ambitie en initiatief. Verrijk de ideeen, leg de lat hoog en zorg daarmee dat deze initiatieven naar meer smaken.
  4. Verbind het nuttige met het aangename zodat er een teamgevoel ontstaat.

In onze breinleideraanpak besteden we veel aandacht aan het zicht krijgen op ingesleten  patronen en opvattingen en werken we aan verbetering door ruimte te geven aan ideeen en initiatieven. Hier geven we handvatten voor zodat je het ook in je eigen situatie kan toepassen. En als dat nog niet blijkt uit dit verhaal dan nog maar even expliciet: leiderschap ontwikkel je nooit alleen, dat doe je samen met je team, die houden je scherp!

Volg ons ook op twitter en linked in!