Leuk dat breinleiderschap…..maar hoe kunnen we dan onze thema’s inpassen in het programma en hoe moet het met kennis? En we hebben al een MD programma en waar past jullie programma dan bij?

In de gesprekken die Afra en ik voeren met organisaties horen we regelmatig dit soort vragen als we breinleiderschap met bijbehorende vragen op tafel leggen. En alhoewel alle vragen bij ‘veiligheid, mindsets en spiegelneuronen’, herkend worden als belangrijke issues voor een leidinggevende is niet 1-2-3 te zien hoe dit in een traject past. In deze blog geven we daar wat meer duidelijkheid over.

 1. Onze aanpak is een sjabloon, geen leiderschapsprogramma!

Dat kan het wel worden natuurlijk maar je moet het zien als houdingsaspecten waardoor het niet gaat over het wat maar over hoe de leidinggevende zijn werk doet. Zet hij in op groei en leren bijvoorbeeld (mindset)? Geeft hij zelf het goede voorbeeld? (spiegelneuronen) en is hij in staat om een veilige omgeving te creëren waardoor groei, leren en het maken van fouten kansen zijn in plaats van bedreigingen? Dat betekent dat deze aanpak heel makkelijk als onderlegger kan worden gebruikt voor bestaande MD programma’s. Wij kunnen checken of deze drie belangrijke houdingsaspecten voldoende aandacht krijgen in het (bestaande of nog te bouwen) programma. Daarnaast kunnen we onze bouwstenen inzetten om in de vorm van een workshop het goede gesprek te voeren met leidinggevenden of in het team. In ieder geval geldt dat de aanpak altijd een grote component social learning bevat. Dat wil zeggen dat zowel de groep waarin je zit een leeromgeving is maar dat ook de werkomgeving als leeromgeving fungeert. Voor sommige leidinggevenden zal dit nog niet ver genoeg gaan, voor hen organiseren wij ‘buiten spelen’. Een betere leidinggevende worden doordat je een tijdje in een andere omgeving bent, een andere organisatie, een ander team of een ander project. Vanuit ons netwerk hebben we eerder succesvolle verbindingen gemaakt en leiders uit overheidsorganisaties kennis laten maken met commercieel organisaties. Andersom kan natuurlijk ook. Verrijkt met nieuwe inzichten kun je dan terug naar je eigen werkplek. Door de uitgesproken maatwerk mogelijkheden voelt onze leergang als een beleving die speciaal voor jou is gemaakt!

 1. Onze aanpak ontsluit menselijk kapitaal en samenwerken in teams.

Een leidinggevende gericht op leren, groei en ontwikkeling is de leidinggevende van de toekomst. In de tijd waarin technische- en wetenschappelijke ontwikkelingen sneller dan ooit gaan is het niet van belang wat je allemaal kan als individu maar is het ontsluiten van menselijk kapitaal en samenwerken in teams een belangrijke opgave van de leidinggevende.

 1. Onze aanpak ontwikkelt de neo-cortex en daarmee strategisch leiderschap.

Het Institute for Neuroleadership in New York doet regelmatig onderzoek naar wat leidinggevenden nodig hebben om een stapje verder te komen in hun leiderschapsontwikkeling. Dat stapje heeft alles te maken met de ontwikkeling van onze pre-frontale cortex: het uitstellen van onze beloning door lange termijn doelen na te streven bijvoorbeeld of zich bekwamen in de kunst van reflecteren om te weten of je nog op koers bent. Hun onderzoek toont aan dat er vooral op het strategisch niveau behoefte is aan houdingsaspecten en in mindere mate aan kenniscomponenten. Deze zijn meestal in het team te vinden.

 1. Onze aanpak richt zich volgtijdelijk op de ontwikkeling van jezelf, je team en de organisatie.

Leiderschap ontwikkelen doe je door in het werk een opgave te hebben, die centraal te stellen en daar omheen jezelf, je team en organisatie te ontwikkelen. Bij het ontwerpen van een heel programma beginnen we dus met de ontwikkeling van de mens zelf, gebruiken we het werk als uitgangspunt en werken we tijdens het traject met onze routeplanner om mindset, veiligheid en spiegelneuronen aan het werk te zetten. En hoe we dat doen kan per organisatie verschillen.

Kunnen jullie dit in een programma verwerken? Was de volgende vraag bij een van onze opdrachtgevers. En de eerlijkheid gebiedt ons om aan te geven dat we dit kunnen met een flinke slag om de arm want de ‘one size fits all’ past niet zo bij ons.

Enkele elementen uit het gedachtegoed:

 • We maken gebruiken van het Breinprofiel. We werken voortdurend aan de 3 houdingsaspecten. Afhankelijk van noodzaak en behoefte leggen we accenten.
 • Je start met leidinggeven aan jezelf, vervolgens het team en de organisatie.
 • De bijeenkomsten duren bij sommige organisaties 1, bij andere 2 dagen.
 • De opgave in het werk / de taak staat centraal en is het startpunt.
 • Intervisie is een dagdeel. Tussentijds ga je aan de gang met werkplekopdrachten. Aanvullend kan coaching ingezet worden.
 • Tijdens de bijeenkomsten is er de mogelijkheid om gasten uit te nodigen, dit kunnen leidinggevenden zijn (voorbeelden) of inhoudelijke experts of sprekers met een vernieuwende boodschap.
 • Een deel van het programma bestaat uit vrije ruimte: deelnemers bepalen mede, gedurende het programma, de invulling. Hier past bijvoorbeeld het onderdeel ‘Buiten Spelen’.

Kosten € 4.960,00 per persoon exclusief BTW. Incompany programma’s zijn ook mogelijk.

Wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar commentaar op ons mooie programma, mis je een bouwsteen of heb je een aanvulling? Je wordt van harte uitgenodigd om dit met ons te delen.

Schema Leergang

Meer informatie of aanmelden? 

Neem contact op met:

Ria van Dinteren
06-20945044
ria@breinleiderschap.nl

Afra Schipper
06-23058520
afra@breinleiderschap.nl